Các mô hình xây dựng backlink hiệu quả cho SEO

Trong lĩnh vực SEO, SEO On-page và SEO Off-page là 2 thành phần quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của công việc. Trong đó 70% sự thành công là đến từ việc bạn làm tốt phần Off-page như thế nào. Nói đến SEO Off-page cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm liên kết (backlink) về trang web của mình. Do đó việc nghiên cứu, lựa chọn một mô hình xây dựng liên kết phù hợp, hiệu quả là một trong những khâu cực kỳ quan trọng trước khi bắt tay vào hành động.

cac mo hinh xay dung backlink hieu qua cho SEO
Các mô hình xây dựng backlink hiệu quả cho SEO
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những mô hình xây dựng backlink cũng như phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của từng mô hình.
Bài viết sẽ tập trung các nội dung chính sau:
 • Các mô hình xây dựng liên kết (backlink)
 • Mô hình nào phù hợp cho website của bạn?

CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG LIÊN KẾT

Mô hình liên kết là cách sắp xếp, cấu trúc backlink giữa các website vệ tinh và website đối tượng nhầm đạt được kết quả tốt nhất. Sức mạnh của website đối tượng sẽ là tập hợp sức mạnh của những website vệ tinh hướng đến website đối tượng. Việc tạo ra một mô hình liên kết cần khéo léo để trách sự chú ý từ các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing Sau đây là một số loại môt hình liên kết phổ biến và hiệu quả.

Link Wheel (liên kết bánh xe)

mo hinh lien ket link wheel
Cấu trúc của Link Wheel với site mục tiêu ở trung tâm và 8 site vệ tinh xung quanh
Cách xây dựng Link Wheel – Mỗi trang page vệ tinh liên kết tới website mục tiêu Z và với những trang page vệ tinh khác.
 • Mỗi site vệ tinh có ít nhất 1 backlink
 • Những site vệ tinh liên kết thành 1 vòng tròn kín
 • Site đối tượng nhận 1 backlink từ mỗi site vệ tinh

*Nhận xét về mô hình liên kết Link Wheel:
Ưu điểm: Với mô hình liên kết này, website mục tiêu sẽ nhận được rất nhiều backlink từ các website vệ tinh và tận dụng được nhiều sức mạnh từ các website vệ tinh.
Nhược điểm: Do các website vệ tinh đều hướng backlink trở về website mục tiêu nên có thể bị các bộ máy tìm kiếm chú ý đến.

Link Pyramid (liên kết kim tự tháp)


mo hinh backlink pyramid
Cấu trúc của Link Pyramid với 8 site vệ tinh. Đỉnh kim tự tháp là site mục tiêu.
Cách xây dựng Link Pyramid – Phần lớn các trang page vệ tinh sẽ liên kết đến một số trang page vệ tinh khác, và từ các trang page vệ tinh đó liên kết đến website mục tiêu Z.
 • Site mục tiêu sẽ nhận được ít backlink từ những site vệ tinh ở tầng dưới, những backlink này đề là backlink chất lượng.
 • Các link ở tầng dưới sẽ bị giảm chất lượng về mặt lý thuyết
*Nhận xét về mô hình liên kết Link Pyramid:
Ưu điểm: Những backlink spam có thể được ẩn đi khá tốt, chỉ có 1 vài trang page vệ tinh liên kết đến trang mục tiêu (đỉnh của kim tự tháp). Những backlink từ các site về tinh về đếu là những backlink tốt, chất lượng.
Nhược điểm: Chỉ một số site vệ tinh có backlink trở về website mục tiêu nên không tận dung được toàn bộ sức mạnh của tất cả các site vệ tinh.

Link Web (liên kết lưới)

mo hinh lien ket link web
Cấu trúc của Link Web với 1 site mục tiêu và 8 site vệ tinh.
Cách xây dựng Link Web – Mỗi site vệ tinh liên kết đến site mục tiêu và cả những site vệ tinh khác. Các nút site vệ tinh được trang bị sức mạnh gần như là site mục tiêu

 • Mạng liên kết hoàn toàn mở
 • Link mục tiêu sẽ nhận được rất nhiều sức mạnh
*Nhận xét về mô hình liên kết Link Web:
Ưu điểm: mô hình này tận dụng được gần như toàn bộ sức mạnh của các site vệ tinh, cả site về tinh và site mục tiêu đều có nhiều backlink chất lượng
Nhược điểm: dễ bị các bộ máy tìm kiếm chú ý do lượng backlink quá nhiều

Link Star (liên kết sao)

mo hinh xay dung lien ket link star
Cấu trúc của Link Star với 1 site mục tiêu và 8 site vệ tinh.
Cách xây dựng Link Star – Các site vệ tinh chỉ liên kết đến mình một site mục tiêu. Link Star là cấu trúc liên kết khá đơn giản, được nhiều người sử dụng để tạo liên kết đến website mục tiêu. Nếu làm đúng cách, đây sẽ là một cách hiệu quả nhất để gia tăng lượng backlink cho site mục tiêu.
 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh
 • Cần phân tích backlink để tìm được site có backlink chất lượng
*Nhận xét về mô hình liên kết Link Web:
Ưu điểm: mô hình đơn giản, dễ thực hiện.
Nhược điểm: cần giành thời gian phân tích để có được những backlink chất lượng tốt.

Link Chain (liên kết chuỗi)

mo hinh xay dung lien ket link chain
Cấu trúc của Link Chain với 1 site mục tiêu ở trung tâm và 8 site vệ tinh xung quanh.
Cách xây dựng Link Chain – Mỗi site vệ tinh (ngoại trừ site cuối cùng) liên kết đến site mục tiêu Z và đến 1 site lân cận. Site vệ tinh cuối cùng trong chuỗi sẽ chỉ liên kết đến site mục tiêu. Cấu trúc link chain có độ hiệu quả gần giống như link wheel

 • Mỗi site vệ tinh từ 1 site đều có 1 backlink
 • Những site vệ tinh được kết nối với nhau, nhưng đường kết nối không kết nối thành 1 vòng tròn kín.
 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh
*Nhận xét về mô hình liên kết Link Chain:
Ưu điểm: mô hình đơn giản, dễ thực hiện.
Nhược điểm: cần giành thời gian phân tích để có được những backlink chất lượng tốt.

Double Linked Link Wheel (liên kết bánh xe đôi)


mo hinh xay dung backlink Double Linked Link Wheel
Cấu trúc của Double Linked Link Wheel với 1 site mục tiêu ở trung tâm và 8 site vệ tinh xung quanh
Cách xây dựng Double Linked Link Wheel – Mỗi site vệ tinh liên kết đến site mục tiêu Z, đến 1 site ở trước và ở sau site đó

 • Mỗi site vệ tinh nhận được đúng 2 backlink trong mạng liên kết
 • Những site vệ tinh được sắp xếp trong một vòng tròn kín
 • Site mục tiêu nhận được 1 backlink từ mỗi site vệ tinh
*Nhận xét về mô hình liên kết Double Linked Link Wheel:
Ưu nhược giống với Link Wheel nhưng mỗi site vệ tinh có 2 backlink nên sẽ có sức mạnh lớn hơn.

0 nhận xét:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 
Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Mạng-Thủ Thuật-Tin Tức-Phần Mềm Máy Tính-PTC-Đánh Captcha © 2013. All Rights Reserved. Copy Right by Captcha
Top